SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD CRES

62.

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (¨Narodne novinë broj 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

Članak 1.

Za izračun iznosa komunalne naknade utvrđuje se vrijednost boda (B) u iznosu 0,50 kn/m2 ( pedeset lipa po četvornom metru).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda (B) komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.19/ 00).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa:363-03/18-1/6

Urbr:2213/02-04-02-01-18-3

Cres, 28. studenog 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr