SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 18. Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 HTML

7.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 28. lipnja 2005. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 36.370.050,95 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-4

Malinska, 28. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

Izmjena i dopuna Proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=131&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr