SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

61.

Na temelju članka 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 9. sjednici, održanoj 21. studenoga 2018.g., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
ODLUKE
o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom VRBENICUM d.o.o.

Članak 1.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom VRBENICUM d.o.o. (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 9/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Tvrtka društva glasi: VERBENA društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka glasi: VERBENA d.o.o.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Organi društva su:

1. SKUPŠTINA, čiju funkciju obavlja načelnik Općine Vrbnik, svi članovi Općinskog vijeća i 3 predsjednika vijeća mjesnih odbora.

2. UPRAVA, koju čini jedan direktor.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-09/18-01/01

URBROJ: 2142-07-01-18-2

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE GRADA

Predsjednik
Ivan Juranić,v.d.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr