SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

56.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12 ),čl.19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko goranske broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 21. studenog 2018. godine donijelo je,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠETAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. sadrži:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci izvršeni su i sastavni su dio ovog izvještaja po ekonomskoj klasifikaciji u Općem dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna izvršeni su:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:400-01/18-01/69

URBROJ:2142-07-03-18-1

U Vrbniku, 22. studenog 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Juranić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr