SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

54.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/ 18.), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE
o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

Članak 1.

U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/18), u članku 3. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:

»(3) Izmjene Plana se izrađuju kako bi se omogućila rekonstrukcija i proširenje javnih parkirališta i izgradnja garaža.«.

Članak 2.

(1) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« :

-Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

-Ministarstvu državne imovine, ulica I. Dežmana 10, 10000 Zagreb.

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:350-03/18-01/02

URBROJ:2142-07-01-18-25

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr