SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

53.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE
o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/18), u članku 3. iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi:

»U tekstualnom dijelu plana (Odredbe za provedbu) treba:

1) planirati i mogućnost gradnje prostora za stalni ili povremeni smještaj radnika u gospodarsko-poslovnoj zoni Zabrda, te smanjiti minimalnu površinu građevne čestice sa 1.200 m2 na 800 m2

2) Ispraviti pogrešan broj k.č.: treba stajati k.č. 2613/80

3) pojasniti definicija reciklažnog dvorišta za građevinski otpad budući da je nedovoljno pojašnjena.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. podstavak 3.mijenja se i glasi:

»- javni uvid o Prijedlogu Plana - u trajanju od 30 dana«

Članak 3.

(1) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« :

-Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

-Ministarstvu državne imovine, ulica I. Dežmana 10, 10000 Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:350-01/18-01/65

URBROJ:2412-07-03-18-30

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr