SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA VRBNIK

50.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 9. sjednici koja je održana 21. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/ 11,25/13,29/14, 9/16 i 35/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom određuju:

-visina komunalnog doprinosa

-područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po metru kubnom građevine za pojedine zone

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenje o komunalnom doprinosu donosi JUO po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Iznimno od stavka 2. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-03/18-01/55

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 21. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr