SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) gradonačelnik Grada Opatije 21. studeni 2018. godine donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
»RIKARD KATALINIĆ JERETOV« OPATIJA

I.

Razrješuje se članica školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija doc. dr. sc. Andreja Rudančić, radi podnošenja ostavke.

II.

Za člana školskog odbora imenuje se Kristijan Lanča.

III.

Mandat člana školskog odbora traje do isteka mandata sadašnjeg školskog odbora.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-01/18-01/24

Ur. broj: 2156/01-03/01-18-2

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr