SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. studenoga 2018. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju člana Školskog odbora Strojarske škole
za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka

I.

Franko Načinović, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka, kao predstavnik osnivača, umjesto preminulog Smaila Mašinovića.

II.

Imenovanom članu Školskog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova Školskog odbora imenovanih Odlukom o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 9/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/18-01/42

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-26

Rijeka, 26. studenoga 2018.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr