SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 52. točke 19. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. studenoga 2018. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog
društva Žičara Učka d.o.o.

I.

GeorgŽeželić, kao predstavnik Primorsko-goranske županije, imenuje se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 022-04/18-01/42

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-24

Rijeka, 26. studenoga 2018.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr