SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD OPATIJA

81.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. studenog 2018. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA
utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije», broj 17/2017), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 1. utrošiti će se za provedbu Programa:

- održavanje parkova i drvoreda 900.000,00 kn

- sufinanciranje obnove fasada i krovova 100.000,00 kn.«

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/15

Ur. broj: 2156/01-03-01-18-2

Opatija, 14. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

dr. sc. Robert Kurelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr