SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD OPATIJA

79.

Temeljem članka 67. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. studenog 2018. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu usvojenom na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 14. prosinca 2017. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/17), mijenja se i glasi:

»Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće poslove koji se odnose na planiranu gradnju objekata i uređaja te nabavu opreme sa naznakom izvora financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/17-01/253

Ur. broj: 2156/01-01/18-3

Opatija, 14. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

dr. sc. Robert Kurelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr