SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD OPATIJA

78.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« br. 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. studeni 2018. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I.                   OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

I.                  IZMJENE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2018. GODINU

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

I Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/8

Ur. broj: 2156/01-05-01/18-17

Opatija, 14. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dr. sc. Robert Kurelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr