SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD KASTAV

71.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine, donosi

II. Izmjene i dopune programa
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/17 i 21/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade . . . 4.200.000,00 kuna

2.prijenos neutrošene komunalne
naknade iz 2017. godine
. . . . . . . . . . . 150.985,70 kuna

3.dio prihoda iz Proračuna. . . . . . . . . . 433.728,30 kuna

4.prihodi od godišnje grobne
naknade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000,00 kuna

UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.104.714,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

- u točki 1. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 5. i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 407.137,50 kuna, uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu od 33.087,50 kuna. Financirat će se 320.000,00 kuna iz godišnje grobne naknade, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 61.923,20 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 25.214,30 kuna.

- u točki 2. JAVNA RASVJETA

stavak 1. i glasi:

»Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, sredstva za izradu i postavljanje pločica na javnoj rasvjeti, sredstva za dekorativnu rasvjetu, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi). »

stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.262.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1.112.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 150.000,00 kuna.«

- u točki 3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 7. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 931.014,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 850.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 81.014,00 kuna.«

- u točki 4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 5. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.459.562,50 kuna uključujući sredstva za financiranje djelatnosti osoblja Vlastitog pogona u iznosu od 99.262,50 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1.297.062,50 kuna te iz ostalih sredstava proračuna u iznosu od 162.500,00 kuna.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA stavak 4. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 565.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 550.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna.«

- u točki 6. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 4. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 480.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-18-11

Kastav, 14. studeni 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr