SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD KASTAV

68..

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko- goranske županije, br. 4/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine, donijelo je

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu sastoje se od

A.   Račun prihoda i rashoda

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu raspoređuju se kako slijedi

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu IV. izmjena i dopuna Proračuna za 2018.godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenim novinama »Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/08

URBROJ: 2170-05-06/1-18-8

Kastav, 14. studeni 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr