SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 35. Subota, 10. studenog 2018.
OPĆINA LOPAR

36.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članaka 18. i 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na prijedlog Općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz Članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/14).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-20

Lopar, 30. kolovoza 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1080&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr