SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

58.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/ 18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 22. listopada 2018. godine, donijelo je

ODLUK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznaka č.zem. 61/1, č.zem. 61/2, č.zem. 62/1 te č.zem. 62/2, sve k.o. Cres, u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnina oznaka č.zem. 61/1, č.zem. 61/2, č.zem. 62/1 te č.zem. 62/2, svezk.ul. 7484, k.o. Cres, u vlasništvu Grada Cresa, ukupne površine 320 m2, po početnoj cijeni od 319.000,00 kuna.

II.

Početna cijena nekretnine određena je Elaboratom procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Željka Jovića, ing.građ. iz Rijeke, od dana 19. rujna 2018. godine.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/18-1/16

Ur.broj: 2213/02-02-18-11

U Cresu, 22. listopada 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr