SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

54.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Akcijskog plana provedbe Strategije
razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa
u 2018. i 2019. godini

Članak 1.

Usvaja se Akcijski plan provedbe Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) kojeg je donio Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Cresa. Akcijski planje sastavni dio ove Odluke i nalazi se u privitku.

Članak 2.

Akcijski plan se temelji na Strategiji razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 11/17).

Članak 3.

Akcijski plan ćese objaviti na službenimmrežnim stranicama Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:320-01/18-1/6

Ur.broj:2213/02-01-18-2

Cres, 22. listopada 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr