SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 33. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
GRAD KASTAV

64.

Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 44. Statuta Grada Kastva(»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 04/18) Gradonačelnik Grada Kastva donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Članak 1.

Marina Benvin, mag.iur., Viša stručna suradnica za pravne poslove u Uredu Grada, imenuje se službenikom za zaštitu podataka Grada Kastva.

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadaće:

-informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te službenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,

-praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje službenika koji sudjeluju u postupcima obrade te povezane revizije,

-pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka,

-suradnja s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,

-djelovanje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 4.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. U tom slučaju voditelj obrade ili izvršitelj obrade osiguravaju da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

-adresa i mjesto rada: Zakona kastafskega 3,
51215 Kastav;

-službeni telefon: 051/688-205;

-službena e-mail adresa: zastita.podataka@kastav.hr.

Službeni kontakt podaci objavit će se na web stranici Grada Kastva te priopćiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/01

URBROJ: 2170-05-01/1-18-1

Kastav,10. listopad 2018.

Gradonačelnik
Matej Mostarac

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr