SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD OPATIJA

74.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatija, na sjednici održanoj dana 02. listopada 2018. godine donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u računu financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Račun financiranja prema izvorima financiranja.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 6.

Sredstva proračuna u iznosu od 110.666.501,06 kuna raspoređena su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

II. 1. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA I-VI 2018.G.
PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II. 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA I-VI 2018.G.
PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Izvršenje Proračuna Grada Opatija za I-VI 2018. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGZ«.

KLASA: 023-01/18-01/07

URBROJ: 2156/01-01/01-18-1

Opatija, 2. listopada 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr