SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

32.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 38.Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donosi:

Druge izmjene i dopune
PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2018. god.
i projekcija za 2019. i 2020. god.

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.god. (»Službene noviname Primorsko- goranske županije« br. 34/17 i 11/18) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u općem djelu Proračuna, a u posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2018.-2020. godine mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/17-01/8

Ur.broj: 2142-06-18-01-10

OMIŠALJ, 27.09.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51513&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr