SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN broj: 82/15), Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Matulji donesene na Općinskom vijeću Općine Matulji 06. ožujka 2018. godine (KLASA: 810-01/17-01/0001, URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0009) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( SN PGŽ broj: 26/ 09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/15, pročišćeni tekst i 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 2. listopada 2018. godine donosi:

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji s ciljem sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofe i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Matulji su :

1. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani,

2. LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići,

3. DOMENI d.o.o., Matulji,

4. DOV d.o.o., Vele Mune,

5. Planinarsko društvo »Lisina« Matulji,

6. Lovačko društvo »Srndać« Permani,

7. Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. Nemec Matulji,

8. Zdravstveni timovi i ustanove u Centar primarne zdravstvene zaštite, Matulji,

9. Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Rijeka

10. Dječji vrtić Matulji.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u civilnoj zaštiti.

Za razradu dobivenih zadaća dostavljaju im se izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Matulji.

S pravnim osobama od interesa za sustav civile zaštite na području Općine Matulji zaključuju se sporazumi o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Matulji.

Članak 4.

Pravne osobe sudionici su sustava civilne zaštite Općine Matulji, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka posebnih zadaća u civilnoj zaštiti u cilju uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe dužne su u obavljanju redovnih djelatnosti planirati i mjere radi prilagođavanja u obavljanju redovne djelatnost u okolnostima kada je proglašena katastrofa ili velika nesreća.

Članak 5.

Pravnim osobama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Matulji.

U katastrofama i velikim nesrećama Općinski načelnik izravno zapovijeda pravnim osobama civile zaštite Općine Matulji.

Članak 6.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

- članka 74. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN broj: 82/15.) i

- propisa donesenih za provedbu ovog Zakona.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativni snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Matulji ( SN PGŽ broj 5/15).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 011-01/18-01/0008

URBROJ: 2156/04-01-2-42-18-0004

Matulji, 2.10.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, v.r

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr