SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

63.

Na temelju članka 19. stavak 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom KD Čistoća d.o.o. Rijeka objavljuje

SUGLASNOST NA CJENIK
GRADA KASTVA

I.

U skladu s člankom 33. stavcima 6. i 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), te člankom 19. stavak 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), dopisom KLASA: 351-02/18-01/11, URBROJ: 2170-05-01/2-18-3 od 23. srpnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Kastva dao je suglasnost KD ČISTOĆA d.o.o. na:

-cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva,

-cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva.

II.

Ova suglasnost objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Rijeka, 24.09.2018. godine

KD ČISTOĆA d.o.o.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr