SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

62.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 44. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«br.04/ 18), Gradonačelnik Grada Kastva donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra
za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Dejan Rubeša imenuje se članom Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 320-01/18-01/02

URBROJ: 2170-05-01/1-18-4

Kastav, 17. rujna 2018. g.

Gradonačelnik
Matej Mostarac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr