SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

61.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D K A S T A V

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/18-03/09

URBROJ: 2170-05-01/1-18-1

Kastav, 14.rujna 2018. g.

IZVJEŠTAJ GRADONAČELNIKA
O RADU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE

Poštovane vijećnice i vijećnici,

Temeljem odredbe članka 46. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 04/ 18), podnosim polugodišnjiizvještaj o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine.

Kao nositelj izvršne vlasti u Gradu Kastvu, obavljajući poslove iz svoga djelokruga, zajedno sa svojim zamjenicima, sudjelovao sam na sjednicama Gradskog vijeća kojih je u ovom izvještajnom razdoblju bilo četiri.

Sukladno ovlaštenjima iz članka 44. Statuta utvrđeni su i podneseni Gradskom vijeću prijedlozi sljedećih akata i odluka:Odluka o financiranju programa obavezne predškole, Statut Grada Kastva, I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu, Program o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, Odluka o kupnji nekretnina, Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva, Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva, Program de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini, Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o ukidanju Vlastitog pogona, Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od roditelja - korisnika usluga, Odluku o sufinanciranju boravka djece s prebivalište na području Grada Kastva u predškolskim ustanovama, Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kastva, Odluka o koeficijentu za obračun plaće, Odluka o groblju Kastav, Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva životno djelo, Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva počasnog građanina, Prijedlog Odluke Nagrade Grada Kastva godišnju nagradu, Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća, Odluka o promjeni člana Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere', II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. Godinu, Odluka o kupnji nekretnina:kuća s okućnicom na k.č. 3515 k.o. Kastav i garaža s okućnicom na k.č. 3607 k.o. Kastav, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu, Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Kastva, Odluka o zatvaranju groblja Kastav, Odluka o potrebi izgradnje Gradskog groblja Žegoti, Odluka o preimenovanju školske sportske dvorane.

U ovom izvještajnom razdoblju u Uredu Grada održano je ukupno 103 sastanaka, od čega 12 iz područja gospodarstva, 2 iz područja prostornog planiranja, 18 iz područja komunalne problematike, 2 iz područja predškolskog i osnovnog obrazovanja, 3 iz područja zdravstva i socijalne skrbi, 17 iz područja kulture, tehničke kulture i sporta te 49 iz područja ostalih tema.

Nastavljena je suradnja i komunikacija s mjesnim odborima na rješavanju uočenih problema u izravnom kontaktu s građanima. U ovom izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Vijeća Mjesnog odbora Kastav, 3 sjednice Vijeća Mjesnog odbora Brnčići, 5 sjednica Vijeća Mjesnog odbora Rešetari, 4 sjednice Vijeća Mjesnog odbora Rubeši te 3 sjednice Vijeća Mjesnog odbora Spinčići

Građani se putem internetske stranice te newsletter liste redovito obavještavaju o radu Gradske uprave, donesenim aktima, dokumentima te događanjima na području Grada Kastva. U ovom izvještajnom razdoblju izašao je i jedan broj službenog lista »Glas kastavski«.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr