SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

60.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine, donijelo je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Grada Kastva za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sadrži:

                                                *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2170-05-06/1-18-7

Kastav, 26. rujna 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zemir Delić, dipl.oec.

*g1*SLUŽBENENOVINE

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr