SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

59.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01,129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 37. Zakona o dadiljama (NN br. 37/13.) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 04/ 18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O SUFINANCIRANJU DJELATNOSTI DADILJA
NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

Članak 6. mijenja se i sada glasi:

»Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja ostvaruju roditelji djece uključene u programe skrbi dadilja koji imaju prebivalište na području Grada Kastva te koji nisu ostvarili pravo upisa u DV Vladimir Nazor Kastav, a podnijeli su prijavu za upis za pedagošku godinu za kojoj traže sufinanciranje djelatnosti dadilja.

Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja dostavlja se nadležnom upravnom odjelu Grada Kastva uz priložene dokumente:

-ispunjen zahtjev na propisanom obrascu,

-dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta utvrđenih člankom 4. ove Odluke,

-preslika ugovora zaključenog između dadilje i roditelja djece sukladno odredbi članka 20. Zakona,

-dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva za oba roditelja, odnosno u slučaju jednoroditeljske obitelji, dokaz o prebivalištu na području Grada Kastva roditelja s kojim dijete živi i ispravu kojom se dokazuje status jednoroditeljske obitelji,

-preslike osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za dijete,

-potvrda izdana od Dječjeg vrtića Vladimir Nazor da je roditelj podnio prijavu za upis s navedenim razlozima zbog kojih dijete nije upisano u vrtić,

-potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da roditelj radi u smjenama, noću i sl. (ukoliko se sufinanciranje traži zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja).«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-18-6

Kastav, 26. rujna 2018. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr