SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

56.

Temeljem odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« 4/18) i članka 8. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« br. 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine donosi

ODLUKU O
ZAMJENI I KUPNJI NEKRETNINA
U K.O. KASTAV

1. OZNAKA I POVRŠINA PREDMETA ZAMJENE:

1.1. Nekretnine u vlasništvu Grada Kastva:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

* sukladno grafičkom prikazu izrađenom od strane Topoing d.o.o koji je sastavni dio ove Odluke

1.2. Nekretnina u vlasništvu fizičke osobe:

*g1*SLUŽBENENOVINE

*g1*SLUŽBENENOVINE

2.POČETNA CIJENA

Početna cijena zemljišta Grada Kastva je 231.251,00 EÎ.

Grad će priznati razliku u vrijednosti zemljišta do iznosa od 25.000,00 EÎ u korist fizičke osobe.

3.IZNOS I NAČIN PLAĆANJA JAMČEVINE

S obzirom da se radi o zamjeni zemljišta jamčevina se ne uvjetuje.

4.ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA

Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o zamjeni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

5.ROK I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE
CIJENE

Grad će isplatiti razliku vrijednosti nekretnina u roku od 15 dana od zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina.

6.OSTALE ODREDBE

Grad Kastav zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena, pored kupoprodajne cijene, obvezan je platiti i troškove procjene zemljišta, izrade posebne geodetske podloge i parcelacije, ako je to bude potrebno radi zaključenja ugovora te provedbe istog.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2170-05-06/1-18-3

Kastav, 26. rujna 2018. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr