SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 119. stavka 1.Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/ 18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 14. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog
suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1.Radmila Čahut Jurišić

2.Vojislav Arnautov

3.Zdravko Winter

4.Sunčana Srok

5.Borka Radović

6.Davor Mihovilić

7.Robert Blašković

8.Vedrana Butorac

9.Antun Mavrović

10. Milan Kukuljan

11. Jasminka Albaneze

12. Višnja Dorčić-Kereković

Članak2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-30

Rijeka, 27. rujna 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr