SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

173.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/1/-pročišćeni tekst) i članka 47. stavka 2. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 14. sjednici od 27. rujna 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o razrješenju člana Odbora za gospodarski razvoj
i infrastrukturu

I.

Ante Periš, na vlastiti zahtjev, razrješava se dužnosti člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom razrješenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-24

Rijeka, 27. rujna 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr