SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. stavka 3. Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, članka 65. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/ 18 i 8/18- pročišćeni tekst) ) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 14. sjednici od 27. rujna 2018. godine donijela

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije o
pristupanju prodaji nekretnine - zgrade Doma zdravlja
u Novom Vinodolskom, Kralja Tomislava 24

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja, Broj: 01-30/10-43-18 od 19. srpnja 2018. godine o pristupanju prodaji nekretnine - zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom, Kralja Tomislava 24, sagrađena na k.č. br. 3879/7, k.o. Novi Vinodolski, upisane u z.k.ul. 2813, u naravi Ville s vrtom i garažom u Lišnju, sa zemljištem površine 1.331,00 m2 koje služi zgradi kao pješački pristup i okućnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-17

Rijeka, 27. rujna 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr