SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

169.

Na temelju 45.stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na14. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za
zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog
i turističkog centra Platak

Članak 1.

U Odluci o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projektaRegionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak(»Službene novine« broj 39/17), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava koja se planiraju na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centarPlatak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kakao slijedi:

. u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn

. u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn

. u 2020. godini u iznosu od 11.750.000,00 kn.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumuo financiranju aktivnosti iz članka 1. Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-12

Rijeka, 27. rujna 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr