SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

167.

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13 i 102/17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 14. sjednici od 27. rujna 2018. godine donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2018. godine kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2017. godine, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7
URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-7
Rijeka, 27. rujna 2018.

 

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr