SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

28.

Na temelju članka 15. stavka 1. Sporazuma o osnivanju ustanove Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije i članka 41. stavak 2. točka 6. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra
za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

U Stručno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije imenuje se Marica Francišković, kao predstavnik Općine Mrkopalj.

II.

Mandat člana iz točke I. ove Odluke traje 2 godine, počevši od dana konstituiranja Stručnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:022-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-02-18-61

Mrkopalj, 24.09.2018.

Općinski načelnik
Josip Brozović, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr