SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

83.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/ 09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 38/17) naslov »Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu« mijenja se i glasi « Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

U Programu se mijenja članak 2 i glasi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 361-02/18-01/06

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 28. rujna 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr