SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.68/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br.38/17) naslov »Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu« mijenja se i glasi »Program građenja komunalne infrastrukture za 2018.godinu« (u daljnjem tekstu Program).

U Programu se članci 2. do 8. mijenjaju i glase:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 28.353.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi 3.688.000,00 kn, kapitalne pomoći RH 12.650.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ 270.000,00 kn,kapitalne pomoći institucija i tijela EU 700.000,00, prihodi od prodaje nefin.imovine 920.000,00 kn i donacije 10.125.000, kn.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ

Klasa: 361-02/18-01/08

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 28. rujna 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr