SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

81.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/ 14, 198/15 I 44/17) i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 09/18), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 28. rujna 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE PLANA RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Članak 2. Plana raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2018. godinu mijenja se i glasi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

I. Izmjene i dopune plana raspodjele spomeničke rente za 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

KLASA: 400-08/18-01/16

URBOJR: 2213/01-01/18-8

Mali Lošinj, 28.09.2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr