SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

80.

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SN PGŽ 26/06, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

I. izmjene Plana razvojnih programa za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu sadrže planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija u 2018., 2019. i 2020. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

I. Izmjene plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2018. i projekcije plana razvojnih programa za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana
od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/18-01/16

URBROJ: 2213/01-01/18-7

Mali Lošinj, 28.09.2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr