SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

78.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (»Narodne novine« br. 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Malog Lošinja za prvo polugodište 2018. godine ostvaren je, kako slijedi

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržišzu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o provedbi plana razvojnih programa te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitka, rashoda i izdataka sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Malog Lošinja.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

KLASA: 400-08/18-01/06

URBOJR: 2213/01-18-01-4

Mali Lošinj, 28. rujna .2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr