SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD CRES

50.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12., 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.,11/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2018. godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u općem dijelu proračuna, te posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji ostvareni su prema priloženim tablicama kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj Grada Cresa za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske
županije«, te web stranicama Grada Cresa.

Klasa: 400-01/18-01/25

Ur. broj: 2213/02-01-01-18-5

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr