SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
GRAD OPATIJA

73.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na 14. sjednici, održanoj 13. rujna 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli sponzorstva Glazbenom Festivalu
Kvarner d.o.o. Opatija

1.      Gradsko vijeće Grada Opatije sponzor je planiranih koncerata koji se premijerno predstavljaju u Hrvatskoj: EnsembleFederspiel, 13. rujna 2018. godine, Pure Chocolate (u okviru Festivala čokolade, prosinac 2018.)

2.      Gradsko vijeće Grada Opatije dodijelit će sredstva za podmirenjetroškova u iznosu od 30.000 kuna na žiro račun Glazbeni Festival Kvarner d.o.o. Opatija.

3.      Temeljem ovog zaključka gradonačelnik će zaključiti Ugovor o pokroviteljstvu i sponzorstvu.

4.      Ovaj zaključak bit će objavljen u »Službene novinama« Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 402-01/18-01/126

UR.BROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 13. rujna 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr