SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09- ispravak., 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« primorsko-goranske županije br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo,
poduzetništvo i turizam

I.

Dušan Mušćo iz Opatije, Eugena Kumičića 3/001 razrješuje se dužnosti člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam zbog podnesene ostavke.

II.

Za člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam izabire se Aldo Simper iz Opatije, Davorina Trinajstića 2.

III.

Mandat člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam traje do isteka redovnog mandata Odbora.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/19

UR.BROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 13. rujna 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr