SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-punat 853..868

8.

Na temelju stavaka 1. i 2. članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), te akta Ureda državne uprave PGŽ-e o nadzoru nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća od 24.12.2002. godine, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici održanoj 21. veljače 2003. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu, objavljenoj u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 27/01 u članku 8. zadnja rečenica se mijenja tako što se u predzadnjem redu iza riječi propisima stavlja točka a dio teksta »te ukoliko ne plati troškove izrade priključka i utvrđenu naknadu za priključenje« se briše iz Odluke.

Članak 2.

U članku 17. Odluke, stavak drugi se u cijelosti briše iz teksta Odluke.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« PGŽ-e broj 27/02) koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-01-02-013

Ur. broj: 2107-03/03-01-2-13-07-1

Bribir, 21. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr