SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
OPĆINA VRBNIK

47.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/ 13, 25/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 8. sjednici koja je održana dana 7. rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod
nazivom »Rekonstrukcija zgrade Vitezićevog doma u društveno-kulturni i turističko-informativni centar«

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom »Rekonstrukcija zgrade Vitezićevog doma u društveno-kulturni i turističko-informativni centar« na k.č. 50/ G, 49/1G, 49/2G, 48/1G, 57/1 i 57/2 u naselju Vrbnik».

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u 1. stavku ovog članka, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Vrbnik za prijavu na natječaj.

Prilog - »Opis projekta« sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Projektantska vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 9.278.176,25 (devetmilionadvjestosedamdesetosamtisućastosedamdesetšest kuna i 25 lipa ).

Članak 3.

Izvori sredstava osigurana za financiranje investicije su kako slijedi:

Iz vlastitog proračuna 1.800.000,00 kn

Iz proračuna Primorsko-goranske županije 283.136,25 kn

Iz proračuna RH 1.079.256,00 kn

Potpore ruralnom razvoju iz Europskog fonda za ruralni razvoj 6.115.784,00

Članak 4.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje suglasnost Općinskom načelniku da potpiše izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama kojom Općina Vrbnik izjavljuje kako će nakon dovršetka ulaganja u rekonstrukciju zgrade, odnosno dovršenja projekta pod nazivom »Rekonstrukcija zgrade Vitezićevog doma u društveno-kulturni i turističko-informativni centar« u naselju Vrbnik, rezultat projekta u potpunosti biti dostupan lokalnom stanovništvu i svim interesnim skupinama Općine Vrbnik

Članak 5.

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:612-01/18-01/22

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 7. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr