SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
OPĆINA VRBNIK

46.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/ 13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 8. sjednici koja je održana dana 7. rujna 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
pod nazivom »Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju
Vrbnik«, na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom »Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica na k.č. 505, 531/1, 535/1, 537/1, 537/4 i dio k.č. 536 u naselju Vrbnik«.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u 1. stavku ovog članka, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Vrbnik za prijavu na natječaj.

Prilog - »Opis projekta« sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje suglasnost Općinskom načelniku da potpiše izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama kojom Općina Vrbnik izjavljuje kako će nakon dovršetka ulaganja u rekonstrukciju zgrade, odnosno dovršenja projekta pod nazivom « Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik«, rezultat projekta u potpunosti biti dostupan lokalnom stanovništvu i svim interesnim skupinama Općine Vrbnik

Članak 4.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 9.268.060,24 (devetmilionadvjestošezdesetosamtisućašezdeset kuna i 24 lipe ).

Članak 5.

Izvori sredstava osigurana za financiranje investicije su kako slijedi:

Iz vlastitog proračuna 2.000.000,00 kn

Iz proračuna Primorsko-goranske županije 291.946,17 kn

Iz proračuna RH 1.046.417,11 kn

Potpore ruralnom razvoju iz Europskog fonda za ruralni razvoj 5.929.696,96 kn

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom »Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik«, na području Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 9/16).

Članak 7

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:601-01/18-01/13

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik,7. rujna 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr