SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

73.

U postupku nadzora zakonitosti nad općim aktima izvršen je uvid u tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/18), te je uočena pogreška, pa se sukladno odredbi članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima »Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu
na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/18), u članku 7. iza riječi: »Službenim novinama PGŽ« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.«.

Članak 2.

Ovaj ispravak Odluke objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-23/18-01/02

URBROJ: 2213/01-01-18-8

Kastav, 10. rujna 2018.

PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
GRADA MALOG LOŠINJA
Miroslav Čović, mag.iur., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1070&mjesto=10005&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr