SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 10. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbora za
statutarno - pravna pitanja

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i dva člana.

Odbor razmatra prijedloge općih akata o kojima odlučuje Vijeće, glede njihove zakonitosti i primjene pravila nomotehnike, te daje odgovarajuće primjedbe i prijedloge Vijeću.

Članak 2.

U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica, izabrani su:

1. Slavica Perišić, za predsjednika

2. Petar Turčić, za člana i

3. IvanTavčar, za člana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-03/1

URBROJ: 2142/05-01-18-4

Malinska, 10. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica: Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1070&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr