SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

45.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela
nekretnine zemljišnoknjižne oznake č. zgr. 701, k.o. Cres

I.

Raspisat će se javni natječaj za prodaju 16/96 dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake č. zgr. 701 - kuća, k.o. Cres, s uknjiženim pravom vlasništva u korist Grada Cresa, u naravi dio kuće u Cresu u Jadranskoj ulici kbr. 4 po početnoj cijeni od 129.833,30 kuna utvrđena Elaboratom procjene vrijednosti nekretnina od 29. rujna 2017. godine izrađen od strane ing. građ. Željka Jovića, stalnog sudskog vještaka građevinske struke iz Malog Lošinja, Velopin 27.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Cresa na provedbu javnog natječaja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/17-1/28

Ur. broj: 2213/02-02-18-5

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr