SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

40.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i člankom 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09 14/ 13), Gradsko vijeće na sjednici održanoj 2018. godine donosi,

GODIŠNJI PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Cresa za 2018. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije s konačnim ciljevima.

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je s mogućnostima financijskih sredstava u Grada Cresa koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite, a za promatrano razdoblje.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2017. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Cresa od 2016. do 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu:

1. Gradsko vijeće donosi:

a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima

2. Gradonačelnik donosi:

a. Plan vježbi civilne zaštite

b. tijekom godine je potrebno imenovati povjerenike civilne zaštite

3. Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a. održava sastanak u svibnju i studenom 2018. godine

b. nastavak edukacije članova Stožera CZ

4. Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Cres

a. djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

5. Postrojba civilne zaštite

Grad Cres nema formiranu postrojbu CZ

6. Povjerenici civilne zaštite

a. imenovanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika po mjesnim odborima

b. povjerenici se opremaju majicama, radnim kombinezonima, rukavicama, kapama, prslucima

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu

b. dostava izvadaka iz Plana civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

Do osnivanja stožera civilne zaštite Grada Cresa mjerodavan će biti Stožer zaštite i spašavanja Grada Cresa.

Također do donošenja ostalih provedbenih akata ostaju na snazi:

- Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa.

- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Cresa.

- Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite.

- Odluka o formiranju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Cresa.

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Cresa.

- Plan zaštite i spašavanja Grada Cresa.

- Plan civilne zaštite Grada Cresa.

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Grada Cresa za 2018. godinu po pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana.

Financiranje sustava civilne zaštite za 2019. i 2020. godinu bit će utvrđeno projekcijom proračuna Grada Cresa za navedene godine.

Klasa: 351-01/18-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-18-2

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2018. GODINI

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr