SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
OPĆINA LOPAR

31.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 03. kolovoza 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 39/17), izmjenjuje se Proračun za 2018. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu, rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i programima, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-15

Lopar, 03. kolovoz 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće
Općine Lopar, na sjednici održanoj 03. kolovoza 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu
(»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 39/17), izmjenjuje se Proračun za 2018. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu i Projekciji proračuna za 2019. i 2020. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51281&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr